Życie w wolnym kraju nie oznacza jednak wolności

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu
Życie w wolnym kraju nie oznacza jednak wolności

Życie w wolnym kraju nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinanie drzew na własnej działce obwarowane jest wieloma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować całkowicie swobodnie w kwestii do drzew.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej działce

Sytuację wycinki drzew na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może wycinka drzew kraków 2022 https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ odbyć się po uiszczeniu stosownej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie zezwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej nieruchomości znajdują się drzewa wpisane do rejestru zabytków, konieczne jeszcze jest też pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek to za mało do całkowitego załatwienia tej sprawy. Należy spełnić jeszcze szereg dodatkowych przesłanek, która wiążą się z dodatkowymi kosztami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie możemy wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej działce. Swawola w tym względzie wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycinkę drzew są takie oto podmioty:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy wieczyści

- Posiadacze nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości otrzyma zgodę administracyjną na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia drzew w inne miejsce.

Komentarze: 1


noavatar.png
Dawid 2022-06-06

Zwykle na przodzie czerwca schodziliśmy do nas na lato

Top